Lyrics

He moana ke kai a holo aku’ole
A ohe ka hulu ke ho’e heu
Ekalai i ka wa’a e hapai (ia) kaua
E hoe like no ku’u punua e

He wa’a no ho’i e holo i ka moana
Ua kaumaha i ke kai hohonu
Oi ka’u kaumaha ka mua o ka wa’a
Ua llana paha ua huli e

He nohea no a he maika’i wale
E mohala nei ka pua mae’ole
Ua ko’a ko’e no ka po hoa’ole
Ke lilo mai nei a nalowale no

E kalai i ka wa’a e hapai (ia) kaua
E hoe like no ku’u punua e